Jiří Kubíček: "Nechte za sebe vydělávat roboty"

Investiční magazín přináší rozhovor se spoluzakladatelem společnosti WSM LLC, která se zabývá vývojem forex robotů a jejich distribucí, s doc. Ing. Jiřím Kubíčkem. Jiří Kubíček působí posledních 20 let jako velmi úspěšný trader. Vývoji forex robotů se věnuje více než 8 let.

Co je to FX robot, zkuste to trochu přiblížit naprostému laikovi?

Fx robot je ve skutečnosti počítačový program, který obchoduje na forexu. Rozdíl mezi jednotlivými roboty najdeme ve způsobu jejich programování. Záleží vždy na tom, jak je konkrétní robot naprogramován – tedy v jakém jazyce a jakou technologií. Je to super obchodník naprogramovaný pro práci po celou dobu, kdy je forex otevřený. Do jeho obchodů nezasahují emoce, únava, spánek. FX robot nahrazuje primárně tradera, tedy člověka, který obchoduje na forexu.

Forexových robotů se na českém trhu v poslední době objevilo poměrně dost. Podle jakých parametrů radíte vybírat? V čem je konkrétně vaše nabídka zajímavá?

Je pravda, že se na českém obchodním trhu objevilo mnoho automatických systémů určených pro obchodování na forexu. Co se týká jejich kvality, je potřeba rozlišovat, na základě čeho byl daný systém – tedy robot naprogramován, na základě čeho je backtestován a jakým způsobem pracuje. Z pohledu uživatele bych jako odborník doporučil robota, kterého mi firma neprodá, ale bude si pouze brát podíl z reálného zisku, který robot vytvoří. Zároveň bude systém servisován a bude mít zaručený upgrade. A protože to jsou podmínky, které bych si přál já jako zákazník, garantuje je naše firma beze zbytku svým klientům. Naše robotika není programovaná na klasické bázi statického vývoje ceny, ale je programovaná na unikátním systému 3D programování této ceny. Na tomto principu jsou na našem trhu založeni pouze roboti naší společnosti. Jsou tedy opravdu unikátní.

Robot na rozdíl od člověka by neměl mít potřebu spát/odpočívat. Pracují tedy na rozdíl od traderů 24/5, kdy se na FX obchoduje?

Vámi položená otázka je důvodem vzniku forex robotů. To je to, proč byl robot stvořen: aby hlídal nonstop 24 hodin 5 dní v týdnu obchodování. Bez dalších nároků, vyskytujících se u lidí – spánek, volný čas, nemoc, emoce. To vše u robota odpadá. Jeho výkonnost je stále maximální, po celou dobu dne, během celého týdne. Výběr správného typu robota dává svobodu klientovi, který má zajištěn pasivní zisk i v době, kdy se věnuje úplně jiným činnostem než obchodu.

Jaké jsou hardwarové nároky pro formového robota? Co si musí domů obchodník pořídit za PC?

Úzká specifikace zařízení není důležitá. Pro správné obchodování robota je důležitý nepřetržitý a neustálý přísun dat. Málokdo z nás je ochoten nechat běžet své PC 24 hodin denně 5 dní v týdnu. Robot musí totiž být pro svoji funkčnost v provozu 24 hodin. Proto naši roboti fungují na serverech naší společnosti a klienti se mohou připojit např. i mobilním telefonem, tabletem či klasickým PC.

Jak často musí trader zasahovat do činnosti robota? Například ho „přeprogramovat“?

U našich robotů nemusí trader zasahovat vůbec. Dá se říci, že to je základní podmínka fungování robota. V současné chvíli jsou na světě pouze 4 lidé, kteří jsou schopni programovat nebo servisovat naše roboty v jazyce, ve kterém jsou naprogramováni.

Jak jsou vaši FX roboti úspěšní? Máte statistiku?

Statistiku samozřejmě máme. Ale zde je nutné podotknout, že žádné předcházející výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků robotů. Nastavení rizika u našich robotů je možné v rozmezí 20 – 50 %. Máme ale i roboty, kteří jsou schopni obchodovat na úrovni 100% rizika. Úspěšnost robota a výnos robota je velký rozdíl. Úspěšnost znamená procento obchodů uzavřených s kladným výsledkem. Výnos robota znamená reálný zisk, který robot klientovi vydělal.

Mohu si vyzkoušet FX robota na cvičném demo účtu?

Bohužel nemůžete, protože demo účet nesplňuje podmínky pro správnou funkčnost. Nedokáže simulovat prostředí stp brokera, a proto by byly jeho výsledky irelevantní. Na demo účtu je totiž úspěšný každý robot.

Kolik mě bude FX robot stát, když pominu náklady na elektřinu a internetové připojení?

Nic. Pouze podíl ze zisku, který vám robot za dobu jeho pronájmu přinese. Náklady se zprovozněním robota jsou pro vás jako klienta nulové. U našich robotů hradíte poplatky spojené s provozem robota až po skončení 5leté doby jeho pronájmu. Samozřejmě, pokud nevybíráte zisk z provozu průběžně během pronájmu.

Dají se roboti použít i na jiném trhu, s jinými instrumenty, např. u akcií?

Primárně ano, ale jejich výkonnost, stabilita a výnos nejsou tak velké, jako na forexovém trhu. Je tu problém s tím, že akciový trh neběží nonstop, jako je tomu u forexového. Nastávají období, kdy je možné ovlivnit cenu akcií během prodlevy, a tam robot nemůže zasáhnout.

Někteří FX roboti (nebo jejich autoři) se chlubí tím, že není obchod, který by nebyl ziskový. Je to vůbec možné?

Tato představa je z říše snů. Za svou dnes již 20letou historii tradera jsem neviděl takového robota. Důležité je si uvědomit, že není zisku bez ztrát. 100% úspěšný robot je tzv. grál. Mnoho obchodníků se snaží ho najít celý život, ale dosud se jim to nepodařilo.

Když nebudu s FX robotem spokojen, vrátíte mi peníze? V zahraničí je to u některých FX robot firem běžné.

Dáváme garanční podmínky ve spolupráci se smluvními brokery, a to sice garanci na 100% vklad, pokud nedojde k porušení podmínek, které jsou stanoveny ve smlouvě.

Autor: redakce

 

 

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:

EXPRESS ZPRÁVY
22. 02. 2018

Únorový IFO index pro Německo poklesl výrazněji, než očekával trh. Pokles zaznamenaly všechny složky indexu. Budoucí očekávání poklesla o 2,9 b. na 105,4 b. Pokles IFO indexu tak doplňuje korekci dříve zveřejněných předstihových ukazatelů v Německu i eurozóně. Přehnaný optimismus už několik měsíců hnal tyto ukazatele do neopodstatněných hodnot, a i proto považujeme tento pokles za ozdravný proces a ve výsledku se jedná o pozitivní signál. Nicméně trh vnímá pokles negativně a v kontextu nedostatku jiných statistik v tomto týdnu působí proti euru.Autor: František Táborský, analytik Raiffeisenbank

15. 02. 2018

Výnosy amerických desetiletých státních dluhopisů po včerejším zveřejnění americké lednové inflace dále rostou. Aktuálně se pohybují jen pár bodů pod symbolickou tříprocentní hranicí a zároveň jsou nejvyšší od ledna 2014. Přitom o této hranici se často mluví jako o bodu zlomu, kdy se výnosy amerických státních dluhopisů stanou atraktivnějšími než akcie, a zároveň bude pro americké společnosti stále nákladnější si půjčovat na kapitálovém trhu. Pravděpodobně tato hranice bude o něco výše, nicméně její dosažení je otázkou týdnů či dnů. Dalšímu růstu výnosů přidává expanzivní výhled federálního rozpočtu americké administrativy, který v očích investorů nebudí víru v zářnou budoucnost ekonomiky, nebo očekávané další zvyšování úrokových sazeb centrální bankou.

Autor: František Táborský, analytik Raiffeisenbank

13. 02. 2018

Cena ropy Brent v pátek na okamžik spadla pod 62 dolarů za barel. Zakončila tak nejhorší týden trhu s ropou za více než dva roky. Stojí za tím pád poptávky spojený se sezónní údržbou amerických rafinérií. Dnešek sice přinesl určité posílení na 63,63 dolarů, ale za pádem ceny ropy stojí důležitější faktory, které budou cenu ovlivňovat i v příštích měsících. Produkce břidlicové ropy z USA roste nebývalým tempem a jen za poslední týden dosáhla více než 10,2 miliónu barelů denně. Spojené státy tak mají nakročeno stát se největším producentem ropy na světě (před Saudskou Arábií i Ruskem), měřeno podle denní produkce. Růst cen ropy z druhé poloviny minulého roku navnadil americké těžební společnosti k intenzivnějším investicím do nových ropných plošin. Efektivnější těžba a volnější regulační prostředí také umožnily mnoha americkým břidlicovým těžištím generovat zisk, i pokud cena ropy spadne na 50 dolarů. Usilovné snahy OPECu držet produkci nízko, aby ceny ropy začaly stoupat, tak nebudou mít letos velký dopad. Naopak tím ropný kartel riskuje posílení tržního podílu Spojených států. Vzhledem k fiskální nejistotě v Saudské Arábii i Rusku, ale OPEC ani nemá na výběr. Růst nabídky USA tak bude hlavním fenoménem trhu s ropou v letošním roce. Podle odhadu týmu RBI se bude cena Brentu na konci toho kvartálu pohybovat poblíž 66 dolarů, v příštím kvartálu pak nadále klesne na 63 dolarů za barel.

Autor: Jakub Červenka, anylytik Raiffeisenbank

08. 02. 2018

Podíl nezaměstnaných na populaci v aktivním věku (podle metodiky ministerstva práce) v lednu narostl o desetinu procentního bodu na 3,9 %, což odpovídá našemu odhadu i očekávání trhu. Celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 3,1 % na téměř 300 tisíc, ale počet volných pracovních míst v lednu vzrostl více než dvojnásobným tempem na více než 230 tisíc. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí hlavně větší počet krátkodobě nezaměstnaných (nárůst o 15 tisíc), což je ale přirozeným zimním vývojem. Sezónní faktory v zimě na krátko přetlačují i ohromnou poptávku po pracovní síle, která je důsledkem silného ekonomického růstu. Podle našich propočtů sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v lednu činila 3,6 %. Dobrou zprávou je, že počet dlouhodobě nezaměstnaných nadále klesá již dvacátý měsíc v řadě. Nárůst nezaměstnanosti zasáhl pracovníky s nižší kvalifikací, naopak nezaměstnanost vysokoškolsky vzdělaných klesla. Drobný nárůst nezaměstnanosti budeme pravděpodobně sledovat i v únoru, ale ve zbytku roku náš model předvídá pozvolný pokles nezaměstnanosti k 3,5 %.

Autor: Jakub Červenka, analytik Raiffeisenbank